Digital liv for børn og forældre

Beskrivelse

Workshoppens søger at mindske gabet mellem forældre og børns/unges viden og syn på sociale medier. Som noget nyt deltager både forældre og deres børn derfor i sammen workshop.

Mål er at skabe en større fælles forståelse omkring det ofte lukkede land, som børn/unge befinder sig i. Desuden at styrke forældrenes mulighed for at være positive medspiller i børn og unges online univers, og omvendt at give børn/unge en tillid til, at deres forældre godt må være med ombord.

Formål

Workshoppen giver:

Et fælles sprog og en fælles forståelse om hvordan man begår sig i den virtuelle verden.

Handlingsorienteret viden om fx hvad der er ulovligt at gøre. Eller hvilke muligheder der findes, så børn og voksne får mulighed for sammen at forebygge eller stoppe digitale krænkelser.

Et særligt fokus, at på de sociale medier har vi alle et ansvaret for digital trivsel, både på tværs af alder, skoleklasser og familier.