Digital liv for årgange

Beskrivelse

Børns Vilkår tilbyder et fælles oplæg for flere klasser om børn og unges digitale liv. Oplægget er tilpasset til en større gruppe af elever og har udgangspunkt i samme indhold og budskaber som de individuelle klasseoplæg.

Oplægget kan eksempelvis bruges i forbindelse med en projektuge.

Formål

Fælles Mål: I dette oplæg opfylder vi mål indenfor dansk, it og medier samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Målet med oplægget er, at børnene:

Kan begå sig i et virtuelt univers

Har en viden om digital kommunikation og faldgruber for kommunikation på nettet

Kan vurdere konsekvensen af ytringer på nettet

Ser sig selv som ansvarlige deltagere

Har en viden om mobning og trivsel på nettet

Kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i online relationer.