Fritidsgården - Gødvad

14.12.2018

Videncenter for Natur har udviklet et forløb, hvor man kan komme på Fritidsgården, og lave mad over bål. Det kan planlægges, så det passer bedst ind i den enkelte klasses kontekst.

Det er lærerne selv, der står for både den didaktiske del og den praktiske del i undervisningen.

Videncenter Naturfag vil lave nogle instruktionsvideoer omkring optænding, oprydning m.m., ligesom der vil blive lavet links til undervisningsmaterialer,opskrifter m.m.

Det betyder, at den enkelte lærer vil kunne vinkle sin undervisning omkring det at lave bålmad i netop den kontekst, som passer ind i elevernes dagligdag.

Yderligere information
Natur og teknologi, biologi, Hjemkundskab