Bevægelsesdag for dagpleje- og børnehavebørn

Beskrivelse

Vi kommer ud til jer med alle materialer - ca. 10 udvalgte aktiviteter.

Børnene kan dreje på det store aktivtetshjul, og skal finde aktiviteten der matcher den på hjulet.

Aktivteterne kan være: Naturens lyde; Tusindbenstur; Leg med vinden; Insektvæddeløb etc.

Alle aktivteter er beskrevet grundigt.

 

Formål

Med udgangspunkt i Friluftsrådets materiale "Spring ud", laver vi en udedag med masser af leg og natur.

Materialet er udviklet som en del af Grønne Spirer.

Fokus er på udendørs oplevelser, leg og bevægelse.

Sted

Forløbet afvikles i børnenes institution