Byens stemmer

14.09.2021

KV21 og demokrati - et heartbeat i Campus

I perioden oktober 2021 til november 2020 afholdes Byens Stemmer – et såkaldt heartbeat. Vi har valgt at kalde det Byens Stemmer, og sætter fokus på børns og unges medindflydelse på hvad der sker i kommunen. Indgangsvinklen vil være at arbejde med demokrati og nærdemokrati. Fremtiden aktive medborgere forudsætter aktiv deltagelse og lyst til indflydelse, og det ønsker vi at dette heartbeat skal være med til at understøtte.

Et heartbeat understøtter visionen for campussamarbejdet: ”.. at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende, ansatte og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.” Udvalgte medarbejdere fra hver institution mødes d. 23. september til markedsdag i Campushuset. Det er op til den enkelte institution at vælge hvor mange medarbejdere, man ønsker at deltage med.

Vil du vide mere? Læs vedhæftede invitation! 

Yderligere information