Nguem-Nguem-Tro og traditioner i Senegal

Beskrivelse

NGUEM NGUEM er et undervisningsmateriale, der giver skoleelever en global indgangsvinkel til at beskæftige sig med centrale temaer i kristendomskundskab i de ældste klasser. Nguem-nguem [n'gæm-n'gæm] betyder tro på wolof, et af sprogene i Senegal. Tro i allerbredeste forstand. Senegalesernes måde at tro på rejser mange spændende spørgsmål. Om tolerance på tværs af kulturer og religioner. Om værdier og traditioners betydning for samfundets sammenhængskraft og befolkningens livskvalitet. Og om definitionen af et godt og rigt liv. Disse spørgsmål handler dette materiale om.

Materialet er særligt velegnet til at opnå kompetencemålene i Kristendomskundskab for Livsfilosofi og etik og Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Det kommer dog i større eller mindre grad omkring alle fagets fire kompetenceområder og integrerer dem. Således giver det mulighed for den stigende grad af faglig dybe, nuancer og perspektiveringer, som Forenklede Fælles Mål fordrer (læs mere om NGUEM NGUEM og Fælles Mål her:http://nguemnguem.dk/laerervejledning/).

Formål

Lær om islam og demokrati i fredelig sameksistens i Senegal.
Få besøg af Cheikhou Diarra og Jeanette Westh, som står bag NGUEM NGUEM og kan bringe temaer om islam, demokrati, kristendom, afrikansk religion, bøn, musik og meget mere i spil på en sjov og spændende måde, der aktiverer alle sanser. De to gæstelærere har forskellig baggrund og tilgang. Cheikhou er herboende senegaleser, han er professionel danser og musiker – og muslim. Jeanette har besøgt Senegal flere gange for at researche til dette materiale. Hun er uddannet teolog og har siden arbejdet med global undervisning. Med deres forskellige baggrunde kan de to sætte gang i en engagerende samtale om tro, traditioner og værdier med udgangspunkt i en senegalesisk kontekst og perspektivere den til elevernes eget liv.

NGUEM NGUEM er et undervisningsmateriale, der giver skoleelever en global indgangsvinkel til at beskæftige sig med centrale temaer i kristendomskundskab i de ældste klasser. Materialet består af:
• Et trykt materiale i form af en mappe med ti temakort
• En samling genstande med relation til temaerne (http://nguemnguem.dk/wp-content/uploads/2014/06/genstandsliste.pdf)
• Et tilbud om gæstelærerbesøg.

Sted
Undervisningsmateriale