Gratis

Bioteknologi og etik

Beskrivelse

Naturcenter AQUA og KK44 Skoletjenesten er i gang med at udarbejde et tværfagligt undervisningsforløb om teknologi og etik. Biologi og kristendomskundskab er de to bærende fag i forløbet.

Der arbejdes med 3 temaer:

  • Genteknologi
  • Hjerneforskning
  • Cyborgs (sammensmeltning af krop og teknologi)

Alle 3 områder er højt prioriterede forskningsfelter, der bl.a. rummer store muligheder for at afhjælpe sygdomme og handicaps. Men alle 3 områder giver også anledning til etiske overvejelser, for vores gener, vores hjerne og vores krop er helt centrale elementer i det at være et menneske. Hvor går grænserne for, hvad vi bør ”pille” ved?

 

Besøg på AQUA

Forløbet starter med et 2 timers besøg på naturcenter AQUA. Her bliver eleverne gruppevis sendt på et løb hvor de møder seks forskellige etiske dilemmaer som de skal tage stilling til - to dilemmaer til hvert tema.

Efter løbet samles klassen til en fælles drøftelse. Her vil Lars Nygaard fra AQUA og Preben Medom fra KK44 udfordre elevernes løsningsforslag, ved at kaste ny viden og nye perspektiver ind i debatten.

(Besøget på AQUA bliver den 17.4, 18.4 eller 19.4. her i 2018)

På skolen.

Vi udarbejder et webmagasin med korte elevrettede artikler til det videre arbejde.

  • 3 biologifaglige artikler om henholdsvis hjernen, genetik og sammenkobling af biologi og teknologi. (cyborgs)
  • 3 kristendomsfaglige artikler der viser mulige etiske tilgange til de nye teknologier.

Webartiklerne indeholder både tekst, spørgsmål og dilemmaer, illustrationer, videomateriale og links til videre læsning.

Artiklerne kan anvendes på forskellige måder: klasseundervisning, gruppearbejde m.m.

 

 

Formål

En dannelsesopgave

Forløbet har etik og viden om menneskekroppen - særligt hjernen og generne som de faglige temaer.

Vi har ikke fantasi til at forestille os de nye teknologiske muligheder vores børn kommer til at opleve de næste 60 - 70 år - men det bliver garanteret overvældende. Evne til at kunne forholde sig reflekteret og kritisk til den teknologiske udvikling, bliver derfor en nødvendig del af fremtidens almendannelse - hvis da ikke udviklingen skal overlades helt til eksperter og markedskræfter.

Med dette forløb håber vi at kunne give et lille bidrag til den dannelsesopgave.

Tilmelding til pilotforløbet - eller afklarende spørgsmål - til Preben Medom på pmh@kk44.dk

Undervisningsmateriale
Tilmeldte klasser får adgang til et webmagasin med elevrettede tekster til både biologi og kristendomskundskab.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
09.02.2018