”GeMik” - Kunstige spørgsmål

20.03.2018

3. - 9. KLASSE: Arbejd med identitet, kultur, mangfoldighed og fællesskaber gennem oplevelser af kunst.

Afsættet for Kunstige Spørgsmål er kunst, men som det vil fremgå, griber alle involverede kunstværker ind i emner, som bevæger sig langt ud over billedkunst-fagets faggrænser.